Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘mörker’

Det finns en boktitel som heter ”Allt är inte Gud som glimmar” och ung så var 1 tanke efter att jag fått en dröm  för ett par nätter sen. Funderade på om jag skulle skriva den här eller inte men beslutade mig nu för att göra det.  Så här var den….

 

Drömde att jag var i en stuga med ett par andra. Genom fönstret kunde jag se ett stort mörker som kom från vänster. Det var inget vanligt mörker som man kan se på himlen ibland, utan detta mörker var helt svart . När jag tittade till vänster var det ett stort område som var helt svart , det kom lite uppifrån, ovanför träden. Ur det svarta området gick liksom långa ”armar’ som slingrade sig fram och verkade kunna bli hur långa som helst. De slingrade sig fram för att söka någon att ta tag i och slingra sig runt.

 

Sedan tittade jag uppåt rakt fram och fick se en tron och några varelser som var där. Gick inte riktigt att urskilja men där var en som var större än de andra och klädd i något guldaktigt. Tronen var också guldaktig. Eftersom det var lite guldaktigt över det hela så trodde jag först att det var Gud eller något från Gud.

 

Efter det såg jag människor som blivit fångade av detta mörker som kommit till jorden. Mörkret sökte upp människorna och fångade dem med sina långa ”armar”. Sedan blev de förda uppåt till detta som såg ut att vara från Gud.

 

Då förstod jag att detta som såg ut att vara ifrån Gud inte alls var från Gud utan från Satan. Mörkret/Satan bedrog, lurade människorna på jorden och gav sken av att vara från Gud och många människor trodde på dem. De blev lurade och blev sedan upplyfta till hans rike. Människorna blev uppryckta till Satans rike. Lurade av honom. Evigt förlorade.

Drömmen slutade inte där men den andra delen behåller jag för mig själv så länge.

 

Allt som ser ut att vara från Gud är inte från Gud. Satan ger ibland sken av att vara Gud ,men han vill bara slakta, förgöra och lura människorna bort från Gud. Det finns många frestelser som vi kan utsättas för och därför är den personliga relationen med Jesus så viktig. Det gäller att vara vaken i denna sena tid. Jesus kommer snart! Är du redo?

 

Om vi har syndat får vi vända åter till Gud och Han förlåter och upprättar oss. Han kan göra det pga Jesu blod .  För att Jesus dog för våra synder. Om vi har blivit skadade själsligt och emotionellt kan och vill Gud hela oss. Det finns helande kraft i Jesu sår , både till kroppsliga sjukdomar och inre skador.

 

Det viktiga är att vi, oavsett omständigheter , har allt klart med Gud. Att ingen synd får stå i vägen, att vi är försonade och att vi från vår sida har förlåtit dem som gjort oss illa. Sedan får vi låta Gud ta hand om dem. Har vi gjort någon illa och behöver be någon om förlåtelse får vi göra det, om vi har möjlighet till det,  och HERREN hjälper oss med detta också.

Det är också viktigt att vi bygger vår tro på Jesus och inte människor eller något annat. Vår tro måste byggas på Jesus och vårt värde som människa kan ingen annan människa bestämma utan vi har vårt värde i Kristus. Det är nog och gott för Han förändras inte . Människors tyckande förändras och blir man beroende av någon människa för att kunna tro lär man för eller senare bli grymt besviken. Jesus är den vi ska lita helt på och sätta vår hela tillit till. Håller vi oss till Jesus så kan ingen och inget rycka oss ut ur Hans hand. Hans är äran och makten i evighet. Amen!

 

”Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” Mark 14:38

 

 Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.  Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden.

Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen.
 1 Pet 5 8-11

 

Och jag tänker fortsätta göra som jag gör, för att hindra dem som söker ett tillfälle att framstå som våra jämlikar i vad de skryter med. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar.

Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar.
 2 Kor 11 12-15

 

 

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?

Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår . 
 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.

För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
  Rom 8  35-38

 

Gud välsigne dig!

 

 

Annonser

Read Full Post »

Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det:
”Vakna, du som sover.
Stå upp från de döda,
och Kristus ska lysa över dig.” 
                                                                      Ef 3 13-14

Mm, så underbart! Gud gör inte det ljus vi har mörkt el det mörka mörkare utan ger oss ljus så vi ser och

17 Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja.

 

Herren välsigne dig och bevare dig.

Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

4 Mos 6 25-27

 

Read Full Post »

Såg dessa rader hos en vän på facebook och de talade till mig idag. Raderna är tagna ur ”Dagens Lösen”. Så kan det kännas ibland och idag har det gjort det. Det är som hopplöshet och förtvivlan men mitt i mörkret finns en vän som mörkret måste vika för. Hans namn är Jesus.

Herre, ibland ser jag ingen utväg
inget ljus i förtvivlans mörker
inget hopp för framtiden
bara ensamhet i själens tomrum
– och ändå vet jag:
*du finns här hos mig*.

Carl-Gustaf Edhardt

Jag drömde inatt att jag var i ett förtvivlat och förvirrat tillstånd. Bara mörker var runt mig och ur mig kved förtvivlans röster men vänner kom mig till hjälp och bad till Gud , i Jesus namn för mig och denna förvirring och detta mörker försvann. Så var denna dag och nu när jag tänker på det blev drömmen verklighet. Vänner är dyrbara gåvor, utan dem skulle jag inte klara av livet. Ensam kan ingen stå.

Röster ur mörkret försöker tala om för oss att vi är ensamma men det är bara lögn. Lögnens fader är djävulen och från honom kommer allt vad lögn heter. Sanningen är ljus och leder till befrielse.. Jesus sa:

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”  Joh 8:12

Så är det. Vi kan hamna i mörkrets korridorer men ljuset leder oss alltid ut. Det finns alltid en utväg även om vi inte ser den. Den som tror och älskar finner alltid utvägen. Den bittre och den som hatar förblir i mörkret och finner aldrig utvägen. Vägen till ljuset och i ljuset heter förlåtelse, kärlek och sanning och den som vandrar på den kommer inte på fall.

 1 ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.”

5 Thomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” 6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.”  Joh 14:1-6

Vi behöver inte oroas oavsett känslor. Vi bor i Hans hand. Han håller oss och leder oss rätt.

Gud välsigne dig! 

Read Full Post »