Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jesaja’

Jesajas profetia

 

Idag vill jag uppmärksamma Jes 53, ja egentligen från 52:13. Tänk att Jesaja, som var profet, kunde förutsäga Messias födelse, lidande och död. Jesaja skrevs omkring 700 f Kr. Jesaja blev profet år 740 f Kr och avslutade sin tjänst 681 f Kr. (enligt Handbok för livet )

Undrar vad de som hörde honom tänkte när han profeterade detta som skulle hända flera århundraden senare? Kunde de förstå? Blev han trodd när det inte skedde under deras levnadstid? Många väntade och väntade på den Messias som skulle komma. När han kom var det många som trodde men också många som inte trodde. En del trodde efter uppståndelsen.

Många kommer till tro än idag. Än idag kan vi bli förundrade över Jesajas profetia om Messias, hur exakt den var. Än idag blir vi förundrade och förkrossade över att Jesus var den Messias som skulle komma och att han led, dog och uppstod för allas vår skull.

Vi har hört att Jesus ska komma tillbaka i 2000 år. Ingen vet när men vi tror ändå. Vänner, då trodde de att Messias skulle komma och han kom. Då profeterades det att Jesus skulle komma tillbaka och nu är det vi som får tro och förtrösta.

Jesus kommer tillbaka och vi måste vara redo. Vi får inte sova, andligen. Vaka och bed. Många har sagt : Det är en ny tid nu! Ja det är en ny tid för uppvaknande. En ny tid för att låta Guds Ande få verka i och genom oss. Att förmana de sovande kristna att vakna och berätta om de glada nyheterna om försoning för synder, frälsning och pånyttfödelse för de som ännu lever i syndens välde. Kristus i oss! Kristus till världen.

Gud välsigne dig !

Read Full Post »