Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Jag tycker om dig

Tänk så enkelt det är…men ändå så svårt ibland…

Men tänk om alla skulle tänka så..kan du tänka dig en som just var på väg att skälla ut någon eller någon som just var på väg att döda någon plötsligt skulle bli drabbad av kärleken i sitt hjärta. Tänk om den som just var på väg att ta sitt liv fick höra dessa ord….”Jag tycker om dig som du är”.

Kärleken är den starkaste kraften som finns. Den smälter isen, det frusna i hjärtan. Kärlek ger hopp och glädje. Kärlek bryter ner de starkaste fästen. Vad vore livet utan kärlek?

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.

Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.  Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. 1 Joh 3 1-3

Så underbart! Gud älskar oss. När vi vet att Han älskar oss och med Hans kärlek i våra hjärtan kan vi älska.,,även dem som vi har lite svårt för. När vi låter oss fyllas med det som är gott så kommer också det goda att flöda ur oss. Vi ska vara rädda om oss,  om våra hjärtan och inte släppa in sådant som gör våra hjärtan hårda. För vad gott kan komma ur ett hårt ont hjärta? Hur ska man kunna göra det goda om vi inte låter det goda fylla oss?

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss…inte pga våra prestationer utan av bara nåd. Gud älskar. Han tycker om oss som vi är och i Hans milda händer förvandlas vi steg för steg . Med tiden mognar vi. Vi får ge varandra tid och sjunga som Emilia…”Jag tycker om dig”. Allting blir lättare när vi kan tycka om varandra som vi är, eller  hur?

Och det vi inte kan det kan vi i Honom som alltid går med oss och är för oss. Jesus i oss, vi i Jesus. I nästa sång sjunger Emilia”Jag vet en man som kan”. Jag tycker om den tjejen. Blir glad när hon sjunger. Lyssna och njut. Sköt om dig! ❤

 

Annonser

Gud hör bön

15036719_10209740035931058_1210526325693932507_n

 

Utan bön händer ingenting. Vi fick besök av ett par som berättade hur bönen förvandlat deras situation. Det var underbart att höra deras berättelse. De hade lagt ner all verksamhet i församlingen och istället haft bara bön i kyrkan. Tror att de hade 36 timmars bön i veckan under 3 månader, om jag minns rätt. Det kallar jag för hängivna människor, sådana som verkligen vill något.

De hade fått se hur Gud verkade på ett underbart sätt i olika situationer och församlingen har ung 1 år efter fördubblats. Det som jag tycker var det som var så fantastiskt var när de berättade att de själva och andra hade förändrats och förvandlats själva. Det hände något i deras hjärtan. Det tycker jag är stort för det är när vi förvandlas i våra inre som undret sker. För det händer något med oss när vi ber.

Vi kan inte vara med och nära  Jesus utan att något händer med oss. Det står i Ap 4:13

När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. 

 

Jag tror att människor omkring oss kan märka när vi har varit med Jesus även idag. Man märker när andra har varit i bön, man känner det i anden, man blir glad när man möts. Jag hörde att någon sa att man kunde be ”torrbön”. Det var ett nytt ord för mig men när han förklarade så fattade jag. Man kan känna sig ”torr och tråkig” men man ber ändå. Det är ju ändå inte så att det är hur vi känner som  är det viktiga utan det är vad Ordet säger.

 

Jag har tänkt förut att jag måste verkligen känna på ett visst sätt innan jag ber, i alla fall när andra hör. Jag ville inte be någon ”torr” bön. Den biten är  något jag fortfarande kämpar lite med men jag har ju förstått att det inte är så viktigt vad jag känner utan jag vet ju att Gud hör bön och Han bedömer inte min bön efter vad jag känner eller att bönen är så perfekt utan Gud ser till hjärtat.  Vi börjar att be och sen öppnas det upp för Guds Ande. Det gäller bara att komma igenom den där muren som ser så tjock ut när man vill börja att ta ett steg framåt i tro. När vi väl börjar gå så faller muren och vi kan gå igenom. Gud kommer till vår hjälp. Han är trofast!

 

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
  Rom 8 26-27

 

Gud hör bön! Gud välsigne dig!

 

 

 

Hjärtat

Mjukt hjärta

2 tankar idag..det ena är en sak jag hörde i dagens predikan. Inte ordagrant men med mina ord. Man kan bara vara frimodig om man har ett rent hjärta. Då tänker jag att det är så sant för frimodig i den bemärkelsen att man liksom är som ett ¨rör¨ för Herrens Ande kan man ju inte vara om man har synd som man inte är renad ifrån. Det kan aldrig bli hjärtligt. Däremot kan faktiskt kraften verka ändå och människor tex bli helade även om den som ber inte är riktigt rätt inför Gud. För det är ju ändå så att Gud ser till den behövande och möter med denne om denne är öppen för det, trots den som ber. All välsignelse kommer från Herren och inte från någon människa.

 

Är den som ber i rätt ställning inför Gud kan ju Herrens kraft flöda genom denne till personen som tar emot och det blir ett underbart möte där båda blir välsignade. Men det är ju också så att i oss har vi källan som flödar eftersom Guds Ande också bor i oss.

Det står i Bibeln om dem som gör under osv men Jesus säger ”den dagen” att de ska gå bort för han känner dem inte. De talade om Gud, gjorde kraftgärningar men var inte rätt inför Gud, hade inte rena hjärtan.

 

 

 Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.
  Matt 7 21-23

 

 

Går inte in på detta mer men att vi ser hur det är ställt med vårt hjärta är väldigt viktigt. Har vi rena hjärta är vi frimodiga inför Gud och vet vart vi är på väg.

 

Den andra tanken är att det är viktigt att verkligen ha sin förtröstan på  Herren, att sätta sitt hopp till Honom. Om vi har vår förtröstan och vår trygghet i tex en församling eller någon människa så kommer förr eller senare den dagen då allt kraschar pga olika händelser. Vi kan aldrig sätta vår trygghet i något annat än Jesus. Det är bara Han som består, bara Han som kan vara vår fasta Klippa, vår stadiga grund. Allt annat kommer att försvinna. Jesus , det är Honom allt handlar om, utan Honom är vi och har vi  inget. Det är Jesus vi ska ha som nr 1 i alla lägen. Bibeln är mitt rättesnöre, min vägledning men utan en personlig tro på Jesus finns ingen frälsning.

Ett rent hjärta och vara Jesu efterföljare, det är gott! Ha nu en god vecka och prisa namnet Jesus. Han som är värdig vårt pris och vårt tack!

 

Förväntan

1924357_10203905357307739_3028680167970656349_n

Undrar hur det skulle vara i våra kyrkor om alla var lika förväntansfulla att få  möta Gud i våra Gudstjänster som vi är när någon kändis kommer på besök? Med kändis menar jag då förstås någon evangelist, pastor eller annan som har namn om sig att de sker underbara saker på de möten där de predikar och ber för människor.  Visst är det härligt när det kommer kändisar och besöker oss men ibland undrar jag lite…..

Är inte Jesus densamme helgen efter att de varit där?  Kan under inte ske helgen efter?  Varför  ber vi att Anden ska falla helgen efter och att något måste ske, när Anden föll helgen innan och mycket hände? Är väckelse något som bara följer tex reseevangelisterna och sen håller Gud igen med välsignelserna när de åkt?

Ibland undrar jag om det är Jesus vi ser på och har förväntan inför att Han ska göra något eller om det är kändisarna vi tror är de som kommer med välsignelserna.  Är absolut inte emot kändisarna och tycker det är underbart med deras besök men jag tror faktiskt att kändisarna själva skulle bli väldigt glada att få höra att Gudstjänsterna efter de har åkt var lika underbara som när de var där.

 

 

Tror att det finns många nådegåvor i kyrkorna som ligger i dvala. Tror att snart måste vi alla välja mellan att bli brinnande i våra hjärtan eller att falla för mörkret och bli lurade. Jesus kommer snart och om vi inte är vakna och ber kan vi missa målet, våra själars frälsning.

Det går inte att stå med en fot i världen och en fot i det andliga. Det går inte att inte ta ställning. Det går inte heller att bejaka lite synd och tro att man kan klara sig. Bibeln talar klart och tydligt om vad synd är och att vi ska vända oss bort från den.

 

 Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror , illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.
  Gal 5 19-21

 

Det finns många synder och vi kan falla men som Jesus visade med kvinnan som var otrogen och som fariséerna och de skriftlärde ville stena, att den som är utan synd ska kasta första stenen. Ingen sten blev kastad , kvinnan blev inte dömd och Jesus sa:  ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer!”


Gå och synda inte mer….vi ska inte leka med  synden och se hur långt vi kan gå utan att gå förlorade utan vända oss helt bort från synden och se hur nära Gud vi kan komma.  Det är långt mycket bättre för oss och hos HERREN är det ljuvligt att vara. Smaka och se att HERREN är god. Gud är god och den som kommer till Honom i Jesu namn kommer han sannerligen inte att kasta ut. Hos Honom hämtar vi kraft och styrka. Hos Honom är ljus på vår väg.

Frid vare med dig!

 

Gud skapade…..

Min son och jag läser i Handbok för livet praktiskt taget varje dag. Jag läser en bit och han en bit. Nu är vi i Johannes. Tycker den översättningen är lättare för en 13-åring att förstå. Tycker den är bra också med lite historia, kartor och fotnoter mm. 

Idag när vi läst undrade min son om vi kunde läsa i Moseböckerna också.  Det är ju en del i Nya Testamentet som refererar till Gamla T. Det finns ju en del man inte kan förstå i Nya T. om man inte alls läst det Gamla T.
Jag läste 1 kapitlet i 1 Mosebok för honom, skapelseberättelsen. Tänkte sen att ja, så enkelt det blir när man kan tro på detta. Som frälst är det enkelt för vi har lärt känna Gud, vem hur Han är och vad Han kan. 
Redan innan jag blev kristen så trodde jag att det måste vara någon slags Gud som skapat allt , snarare än en big bang. Allt var för vackert, samordnat och intelligent för att bara ha uppstått ur någon slags explosion. När jag sedan kom till tro och läste Skapelseberättelsen i Moseboken förstod jag och trodde och har gjort sedan dess. Det är 38 år sedan nu.
Finns mycket jag ångrar här i livet men aldrig att jag sa ja till Jesus. Det är fortfarande det allra bästa som hänt mig. Det kan hända dig också om du säger ja till Jesus.
Gud välsigne dig! 

Jesus är densamme….. 

Tänkte lite på upplevelser idag. Visst är det helt underbart, fantastiskt och härligt att få upplevelser med Gud. När Guds Ande fyller en och rör vid ens innersta,  när Herren talar till en eller när man får uppleva något speciellt. Finns väl inget underbarare…det skulle ju i så fall vara när någon blir frälst. Det slår ju högre än något annat.

Upplevelser är underbara men det som är mer underbart är när man får upp ögonen att Jesus är densamme även i vardagen, oavsett vad man känner. En grå mulen dag när inget händer, eller när trista saker händer så är Jesus densamme. 

Det är så lätt att jaga efter upplevelser eller tänka att bara man får med sig människor till kyrkan så ska det hända något. Men Jesus är densamme också utanför kyrkan. Vi kan vittna och be för människor utanför kyrkan och Jesus kan göra samma saker i vårt vardagsliv som i kyrkan. 

För min del längtar jag efter mer av just detta. Att bli mer frimodig i min vardag. Att få vittna mer och att våga fråga människor om de vill att vi ska be eller om de vill bli frälsta. Det är lätt att tro i kyrkan men veckans alla andra dagar, utanför kyrkan, det är då jag önskar att min tro var större. Det är det som är viktigast för mig. Vad är viktigt för dig?

Gud välsigne dig!

Ännu en dag

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 

 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 

Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.
Första Korintierbrevet 13:1‭-‬2‭, ‬13 SFB98
Vad är något utan kärlek? Ingenting. Bara torrt, stelt,  kallt och livlöst. Nej, sån vill jag inte bli men gärna mer kärleksfull med en större tro och ett större hopp. 

Även om man gör allt korrekt och ordentligt så blir visserligen saker gjorda och det går ju bra när man har hand om saker. Tex sitter vid ett löpande band på en fabrik. Handlar det däremot om möten med människor blir det inget som ger något gott utan kärlek. 

Att försöka ha en relation med Jesus utan kärlek, går bara inte. Då är det bara en religionsutövning ingen levande kristendom. 

Vi älskar för att Han har älskat oss först. Allt gott kommer från Gud. Vi är frälsta enbart av nåd. Gud är en god Gud. Tack och lov att vi är Hans barn. Hans ögonstenar, Hans älskade. 

Det är som i sånger.. ”Jag vill hellre ha Jesus än silver och guld”…hellre Jesus än något annat om jag måste välja. Tack Jesus för ännu en dag med dig! 

Välsignelser önskas alla!