Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘profetior’ Category

 Hade inne denna profetia för några år sedan men detta tål att upprepas!

En 90-årig kvinna hade en syn som hon berättade för pingstförkunnaren Emanuel Minos redan 1968:

1. Långvarig fred och nedrustning

Jag fick se världen som en karta. Jag såg Europa – land efter land. Jag såg Skandinavien och jag såg Norge. Jag såg vissa saker som skulle ske strax innan Jesus kommer tillbaka (och församlingens tid är slut ) och strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna. En olycka som vi aldrig tidigare upplevt maken till.
Strax innan Jesus kommer tillbaka och allvaret bryter lös, blir det en tid med avspänning som vi aldrig förr har haft. Det blir fred, och freden kommer att vara länge. Under fredsperioden blir det avrustning i många länder, också i Norge.
Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940.”

2. Ljumhet och avfall i kristenheten

” Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst.

De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Istället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lycko-kristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det.
Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. Istället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det mer underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss.”

3. Moralupplösning; samboende, otrohet, homosexualitet, 
våld och sex på TV, våld i samhället

” Det blir en moralupplösning som Norge inte sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Att flytta ihop innan äktenskapet och otrohet i äktenskapet kommer att tillta i stor utsträckning. Det kommer att ursäktas på alla vis.
Det kommer också att smyga sig in i kristna församlingar, och det kommer inte att konfroteras. Också synd mot naturen kommer att tolereras.
Strax innan Jesus kommer tillbaka kommer det att visas TV-program som vi aldrig tidigare har upplevt. TV kommer att bli fylld av ett våld så hemskt att det kommer att lära folk att mörda och ta kål på varandra, och det blir otryggt att gå på gatorna.

Folk kommer att ta efter det de ser och det kommer inte att bara finnas ett utbud på TV, utan massor av utbud. Det kommer att bli precis som vi har det på radion. Vi kommer att kunna skruva in det ena programmet efter det andra, och det kommer att vara fyllt av våld och folk kommer att ha detta som underhållning. De värsta tänkbara scenerna av mord och våld mot varandra kommer att visas och detta kommer att sprida sig i samhället.

Det kommer att visas samlags-scener. De mest intima saker som sker i ett äktenskap kommer att visas i rutan. Det kommer att ske och du kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi har nu kommer att brytas ner och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon..”

4, Invandring och det tredje världskriget

” Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst – och det tredje världskriget bryter lös.
Det blir ett kort krig. Allt av krig jag upplevt förut är rena barnleken i förhållande till detta. Det kommer att börja som ett vanligt krig, men det kommer att sprida sig, och det kommer att avslutas med atombomber.
Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter. Amerika, Japan, Australien – de rika länderna.
Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar.

De som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara villiga att ta emot.
Jag är glad att jag inte får uppleva detta, men när tiden närmar sig, måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta som jag har sett.”

Annonser

Read Full Post »

Blev påmind om denna profetia idag och tyckte att det var värt att skriva detta igen. Jesus kommer snart och vi måste göra oss redo och också höra ropen utanför kyrkan.
Matt 9:35 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. 37 Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. 38 Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”
Här kommer jag nu att delge er en profetia som var publicerad tidningen Magazinet 1998. Jag kommer att skriva dels profetian och dels vad Emanuel Minos kommenterat i Magazinet. Detta är publicerat med tillstånd från Magazinet.

En 90-årig kvinna hade en syn som hon berättade för pingstförkunnaren Emanuel Minos redan 1968:

1. Långvarig fred och nedrustning

Jag fick se världen som en karta. Jag såg Europa – land efter land. Jag såg Skandinavien och jag såg Norge. Jag såg vissa saker som skulle ske strax innan Jesus kommer tillbaka (och församlingens tid är slut ) och strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna. En olycka som vi aldrig tidigare upplevt maken till.
Strax innan Jesus kommer tillbaka och allvaret bryter lös, blir det en tid med avspänning som vi aldrig förr har haft. Det blir fred, och freden kommer att vara länge. Under fredsperioden blir det avrustning i många länder, också i Norge.
Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940.”

2. Ljumhet och avfall i kristenheten

” Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst.

De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Istället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lycko-kristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det.
Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. Istället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det mer underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss.”

3. Moralupplösning; samboende, otrohet, homosexualitet, 
våld och sex på TV, våld i samhället

” Det blir en moralupplösning som Norge inte sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Att flytta ihop innan äktenskapet och otrohet i äktenskapet kommer att tillta i stor utsträckning. Det kommer att ursäktas på alla vis.

Det kommer också att smyga sig in i kristna församlingar, och det kommer inte att konfroteras. Också synd mot naturen kommer att tolereras.
Strax innan Jesus kommer tillbaka kommer det att visas TV-program som vi aldrig tidigare har upplevt. TV kommer att bli fylld av ett våld så hemskt att det kommer att lära folk att mörda och ta kål på varandra, och det blir otryggt att gå på gatorna.

Folk kommer att ta efter det de ser och det kommer inte att bara finnas ett utbud på TV, utan massor av utbud. Det kommer att bli precis som vi har det på radion. Vi kommer att kunna skruva in det ena programmet efter det andra, och det kommer att vara fyllt av våld och folk kommer att ha detta som underhållning. De värsta tänkbara scenerna av mord och våld mot varandra kommer att visas och detta kommer att sprida sig i samhället.

Det kommer att visas samlags-scener. De mest intima saker som sker i ett äktenskap kommer att visas i rutan. Det kommer att ske och du kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi har nu kommer att brytas ner och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon..”

4, Invandring och det tredje världskriget

” Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst – och det tredje världskriget bryter lös.

Det blir ett kort krig. Allt av krig jag upplevt förut är rena barnleken i förhållande till detta. Det kommer att börja som ett vanligt krig, men det kommer att sprida sig, och det kommer att avslutas med atombomber.
Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter. Amerika, Japan, Australien – de rika länderna.
Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar.

De som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara villiga att ta emot.
Jag är glad att jag inte får uppleva detta, men när tiden närmar sig, måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta som jag har sett.”
Det här är var vad kvinnan berättade för Emanuel Minos 1968 och hur han kommenterade detta 1998 kan du läsa i inlägget efter denna, (Aneht’ s kommentar)

Read Full Post »

Detta är del 2 på profetian i inlägget ovan. Här är Emanuel Minos kommentarer på denna. Detta var publicerat i tidningen Magazinet 17/4- 98 och är publicerat här med deras tillstånd. (Aneht’s kommentar)

Året är 1968. En 90-årig gammal dam berättar för pingstförkunnaren Emanuel Minos om en syn hon haft. Hon berättar att tiden strax innan Jesus kommer tillbaka kommer samboende och homosexualitet att bli vanligt, och TV kommer att visa hemska scener av våld och ödeläggelse, som senare kommer att sprida sig i samhället.Han skriver ner det, men anser att synen är så radikal och märklig att den inte kan offentliggöras.

För ett tag sedan fann Emanuel Minos ett gulnat papper i en koffert. Det var en syn han hade skrivit ner 1968. Efter ett möte i Etnedalen i Valdres kom en dam på 90 år bort till honom och berättade om det Gud hade talat till henne om. Mycket är uppfyllt!

– Jag skrev ner synen, men då jag kom hem till Oslo ansåg både jag och min hustru att den var för radikal och märklig för att kunna offentliggöras, berättar Minos för Magazinet. Han var emmellertid av en helt annan uppfattning när han läste den nu, 30 år senare. Mycket är uppfyllt.

– Först är det väldigt viktigt för mig att understryka att jag på inget sätt ger en mänsklig profetia samma värde som Skriften. Det står att en profeterar och två eller tre prövar det. Men det är många intressanta saker i denna syn som är mycket aktuella i vår tid.Detta är orsaken till att jag har börjat att dela det hon berättade – bland annat under pingstvännernas sommarstämma på Hedmarkstoppen i fjol.

Minos berättar att han blev mycket förskräckt då han läste profetian och såg att mycket av den redan har gått i uppfyllelse – saker som var helt otänkbara1968. Kvinnan bad honom ta mod till sig – och varna och berätta om synen när ”tiden närmar sig.”

Synen tog upp en rad ämnen:
Samboende. Kvinnan såg att samboförhållanden och otrohet skulle tillta i stor utsträckning. 1968 var detta så okänt att man inte ens använde begreppet sambo- därför beskrev kvinnan det som ”levde som gifta utan att vara gifta.”

Homosexualitet. Fram till 1972 gav åtminstone norsk lagett straff på ett års fängelse för ”otuktiga handlingar mellan män”. Kvinnan såg att ”synd mot naturen” – det vill säga homosexualitet – skulle tolereras innan Jesus kommer tillbaka.

TV-program.Kvinnan såg att det skulle bli ett stort utbud på TV-skärmen. Då var det TV-monopol och norska statstelevisionen NRK var allenarådande. Hon såg att det skulle visas grovt våld som räknades som underhållning och att detta skulle påverka och lära folk – och sprida sig i samhället. Kvinnan sa att ”de mest intima saker som sker i äktenskapet kommer att visas i rutan.”

– Jag protesterade starkt och sa att vi har ju paragrafer som förbjuder detta. Men då sa den gamla damen: ”Detta kommer att ske, och du kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest oanständiga kommer att visas inför våra ögon”, berättar Minos.

Invandring. 1968 kände man inte till begrepp som invandring eller invandrare, ändå sa kvinnan att folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. Hon sa också att folk kommer att tycka illa om att de kommer och kommer att behandla dem illa – som mot judarna före kriget.
– Jag protesterade igen och menade att vi hade lärt oss av kriget. Då rann tårar ner för den gamla kvinnans kinder och hon sa:
”Detta kommer inte jag att få se, men du, Emanuel Minos,kommer att få uppleva det.”
Utbredd ljumhet
Ljumma kristna. Kvinnan såga ljumhet och avfällighet från sann och levande kristendom bland kristna. Hon såg underhållning, konst och kultur där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Kyrkor, frikyrkor och bönehus skulle bli mer och mer tomma.
– Dessvärre ser vi att det är så på många platser idag, både i kyrkliga och frikyrkliga sammanhang, kommenterar Minos.
Fred och nedrustning. 1968 var mitt i det kalla kriget, och länderna rustade upp. Det var ingen som hade en tanke på den avspänning, fred och nedrustning man kan se idag.
Det tredje världskriget. Det ser ut som om uppryckandet sker strax innan tredje världskriget bryter ut, som hon upplevde det i synen. Den som har fått sina synder förlåtna och har Jesus Kristus som Frälsare och Herre är trygg,menar Minos.

Emanuel Minos reser både i Norge, Sverige och andra länder. Nyligen kom han hem efter en mötesserie i Stockholm.
– Det som engagerar mig mest är att vinna själar för Jesus, därnäst att kristenheten ska vara trogen Ordet. Den liberalisering vi ser idag är livsfarlig. Vi kan inte anpassa bibeln efter vår tid. Vår tid måste anpassas efter bibeln, avslutar Minos.

Detta är inte skrivet för att skrämma någon utan snarare för att förhoppningsvis väcka de kristna som blivit ljumma.
Egna gärningar kan inte frälsa – endast Jesus Kristus och Guds nåd. (Aneht’ s kommentar)

Read Full Post »

Kollade på You Tube nyss och den 2:a videon jag klickade på var denna med Simon Ådahl. Den är verkligen värd att lyssna på. Den gjorde mig så glad och även tårögd. Jag tänkte att sånt där vill jag vara med om. Tänk vad fantastiskt. Vilken lycka att få tjäna Gud på det sättet och vad spännande.

Jag kommer ihåg en gång för en del år sedan när jag och min vän var ute i stan och vittnade. Vi såg en äldre dam på lite avstånd. Hon gick så böjd och så sakta och det såg så tungt ut när hon gick  Efter ett tag gick vi och satte oss i ett fik. När vi satt där och fikade kom den damen vi sett och satte sig vid vårt bord. Vi pratade lite och sen frågade vi om vi fick be för henne. Det fick vi och vi la händerna på hennes huvud och bad.

Senare när vi fikat färdigt och gick ut igen såg vi denna dam igen på lite avstånd. Hon gick med lätta steg, ryggen var rak , huvudet upp och hon vinkade så glatt till oss. Åh, vad roligt det var att se henne så glad. Gud hade mött med henne. Det var en välsignad dag. Såna dagar glömmer jag inte.   Ja, när man följer Jesus kan vad som helst hända bara vi är öppna, villiga och lyhörda.

Önskar dig en välsignad och skön helg!

 

 

Read Full Post »

Det här är från BED.NU. Tyckte det var både talande och gripande att läsa. Jag har hört från flera håll hur det är mer öppet i Sverige för vittnesbördet och hur fler och fler blir tända för Herren, det är ju glädjande. Men fortfarande sover många kristna och har många aktiviteter för sig men inget som leder till liv, varken för en själv eller andra.

Är man i en församling där systrar och bröder verkligen brinner för Herren och det händer en hel del så är det ju lättare, men är man i en torr församling där inget eller det sällan händer något så är det ju svårare för individen att bli ett ljus i världen. Sen finns det ju församlingar som är på gång också. Själv så längtar jag så det gör ont att få vittna mer ute på gatorna men det blir bara enstaka tillfällen här och där. Om du känner som jag, låt oss tillsammans be om att den Helige Ande rör vid våra hjärtan så att vi ser Jesus mer, som i berättelsen nedan.

En drömsyn – Sylvia Gustafsson
2008-03-25
En avslöjande dröm om vad många av oss håller på med medan människor går förlorade.
Jag befann mig i en position högt över landet och såg ett moget sädesfält, så stort att det inte syntes något slut.
I detta stora sädesfält fanns det gott om församlingar. Säden stod tät ända intill kyrkväggarna.

Inne i kyrkorna var det full aktivitet. Men vad gör dom? frågade jag Herren. Jag sänktes ner och kunde nu tydligt se vad som pågick därinne.
Människor satt och tittade i speglar som de höll i handen. De beundrade sig själva och jämförde sig med varandra. De var så upptagna med att se sin egen spegelbild, att de inte såg säden utanför. Den var mogen för skörd.

Det pratades så högt i kyrkan att de inte hörde ropen utifrån. Människorna bar papper i händerna, ritade och byggde. De hade sammanträden och föreläsningar. De fejade och pyntade för fullt, men hörde inte ropen på hjälp utifrån. De såg inte säden som stod tätt intill kyrkväggen.
Herren såg detta och talade till dem, men de kunde inte höra Honom för allt oväsen som fördes där inne. Herren sörjde, för Han längtade efter sitt folks hörsamhet, lydnad och tillbedjan. Stora tårar rann ner från Hans ögon och träffade en av speglarna som en kvinna höll i sina händer.

Då tittade hon upp för ett ögonblick och fick se Herrens tårfyllda ögon fulla av kärlek och värme. Det berörde henne så starkt att hon blev medveten om sin situation. Hon reste sig upp och kastade ifrån sig sin spegel som om den hade bränt henne. Den föll i golvet och gick i tusen bitar. Då blev det klart för henne att sädesfälten ropade utanför, och allt runtomkring henne såg hon nu tydligt och klart.
Hon blev berörd av Herrens Ande och kunde nu höra orden från himmelen. Hon kunde se!
Hon började prisa och lova Jesus. Hon skrattade och sjöng till Herrens ära, så människorna runt omkring smittades av glädjen i Guds Ande.

De kastade ifrån sig sina speglar och skämdes för vad de gjort. För att de hade sett på sig själva och varandra. De vände nu blicken mot Jesus och bad om förlåtelse för vad de gjort.
De började lova och prisa Gud. Då kom glädjen som en flod och sköljde över dem.
Plötsligt såg också de all säden tydligt och klart. De såg nöden och hörde ropen som ekade utanför.
Fönster och dörrar öppnades på vid gavel. Människorna utanför och innanför kyrkväggarna blandades med varandra.
Den stora skörden kunde börja bärgas.
Sylvia Gustafsson Öland

BED.NU   En drömsyn – Sylvia Gustafsson   –   Publicerad: 2008-03-25

Read Full Post »

Den kommer…….

Det blev lite långt igår. Skulle ha delat upp det. Jag vet själv hur jag känner när jag kollar en blogg som har ett väldigt långt inlägg. Ja,ja, ingen ide att hyckla med det, jag kan bli trött bara jag ser texten. Idag gör jag iallafall en repris på sjäva det profetiska Assar fick till sig för jag tycker detta är så viktigt.
****************************************************************************************************

Fick till mig profetiskt för en tid sedan följande: Läs gärna 1 Kor. 1:26-29. Amos 8:11, Sak. 4:6. Här följer en kort resumé:
Inte genom någon människas styrka och kraft skall det ske, utan genom min Ande. Ja,
säger Herren ”Det kommer en ny, stor och mäktig andeutgjutelse över
detta land – från by till by, från stad till stad – men den kommer inte
på det sätt som de traditionella och etablerade kyrkorna har förväntat
sig.

Jag, Herren har inte förändats. Mal. 3:6 – jag är och
förblir evigt densamme, och mina löften gäller fortfarande. 3 Kor 1:20.
Jag bor inte i hus som är gjorda av händer, Apg. 17:24. Jag ger inte
min ära till någon människa. Den kommande andeutgjutelsen kommer i
vissa avseenden ha likheter med Jesus Guds Sons kommande till världen.
Så skall det vara med denna mäktiga Andens vind.

Liksom min Son
Jesus Kristus föddes i ringhet och enkelhet så skall det vara i den
andliga vår, jag vill sända bland mitt folk. Precis som stallet och
Betlehem skall det börja på bara oansenliga platser för att sedan
sprida sig över landet. Detta nya Gudsfolk får motstånd från de
etablerade kyrkorna men dock inte alla.

Lekmanna-predikanter –
andefyllda pastorer kommer att tjäna sida vid sida. Det finns inga
titlar bara ”Kristi medarbetare”. Inga annonser behövs – under och
kraftgärningar och de andliga nådegåvorna är i bruk och det samlar
massor av människor.Guds Helige Ande är så starkt utgjuten att folk
sitter hemma i sina lägenheter och hus och får syndanöd.

Påfallande
är hur Herren brukar nyfrälsta, nyandedöpta, oskolade unga människor –
sida vid sida med de äldre människorna. De nyfrälsta får omedelbart
vetskap och kunskap om både Andens dop och troendedopet så i de flesta
fall är allt klart inom den närmaste timmen.

Man tjänar Gud i
påfallande stor glädje, villighet och hängivenhet och prisar Gud för
Hans stora nåd och frälsning – även där omständigheterna går emot dem.
Det är mycket enkla bröder och systrar som Herren kommer att använda
och de betonar i sina vittnesbörd sitt totala och fullständiga beroende
av den Helige Ande”.

Deras vittnesbörd var, som när Paulus
tar till orda i 1 Kor.2:1-5. ”Mitt tal och min förkunnelse övertygade
inte med vishet utan bevisades med ande och kraft ”. Här var man
Ordets förkunnare – inte förtunnare. Upplysningsvis kan nämnas att jag
bara tagit med en liten del av vad Herren uppenbarat för mig, men ni
får väl ”pröva” som det står i 1 Tess. 5:20-21.

Read Full Post »

Detta är del 2 på profetian jag skrev om förra gången.Här är Emanuel Minos kommentarer på denna.Detta var publicerat i tidningen Magazinet 17/4- 98 och är publicerat här med deras tillstånd. (Aneht’s kommentar)

Året är 1968. En 90-årig gammal dam berättar för pingstförkunnaren Emanuel Minos om en syn hon haft. Hon berättar att tiden strax innan Jesus kommer tillbaka kommer samboende och homosexualitet att bli vanligt, och TV kommer att visa hemska scener av våld och ödeläggelse, som senare kommer att sprida sig i samhället.Han skriver ner det, men anser att synen är så radikal och märklig att den inte kan offentliggöras.

För ett tag sedan fann Emanuel Minos ett gulnat papper i en koffert. Det var en syn han hade skrivit ner 1968. Efter ett möte i Etnedalen i Valdres kom en dam på 90 år bort till honom och berättade om det Gud hade talat till henne om. Mycket är uppfyllt!

– Jag skrev ner synen, men då jag kom hem till Oslo ansåg både jag och min hustru att den var för radikal och märklig för att kunna offentliggöras, berättar Minos för Magazinet. Han var emmellertid av en helt annan uppfattning när han läste den nu, 30 år senare. Mycket är uppfyllt.

– Först är det väldigt viktigt för mig att understryka att jag på inget sätt ger en mänsklig profetia samma värde som Skriften. Det står att en profeterar och två eller tre prövar det. Men det är många intressanta saker i denna syn som är mycket aktuella i vår tid.Detta är orsaken till att jag har börjat att dela det hon berättade – bland annat under pingstvännernas sommarstämma på Hedmarkstoppen i fjol.

Minos berättar att han blev mycket förskräckt då han läste profetian och såg att mycket av den redan har gått i uppfyllelse – saker som var helt otänkbara1968. Kvinnan bad honom ta mod till sig – och varna och berätta om synen när ”tiden närmar sig.”

Synen tog upp en rad ämnen:
Samboende. Kvinnan såg att samboförhållanden och otrohet skulle tillta i stor utsträckning. 1968 var detta så okänt att man inte ens använde begreppet sambo- därför beskrev kvinnan det som ”levde som gifta utan att vara gifta.”

Homosexualitet. Fram till 1972 gav åtminstone norsk lagett straff på ett års fängelse för ”otuktiga handlingar mellan män”. Kvinnan såg att ”synd mot naturen” – det vill säga homosexualitet – skulle tolereras innan Jesus kommer tillbaka.

TV-program.Kvinnan såg att det skulle bli ett stort utbud på TV-skärmen. Då var det TV-monopol och norska statstelevisionen NRK var allenarådande. Hon såg att det skulle visas grovt våld som räknades som underhållning och att detta skulle påverka och lära folk – och sprida sig i samhället. Kvinnan sa att ”de mest intima saker som sker i äktenskapet kommer att visas i rutan.”

– Jag protesterade starkt och sa att vi har ju paragrafer som förbjuder detta. Men då sa den gamla damen: ”Detta kommer att ske, och du kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest oanständiga kommer att visas inför våra ögon”, berättar Minos.

Invandring. 1968 kände man inte till begrepp som invandring eller invandrare, ändå sa kvinnan att folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. Hon sa också att folk kommer att tycka illa om att de kommer och kommer att behandla dem illa – som mot judarna före kriget.
– Jag protesterade igen och menade att vi hade lärt oss av kriget. Då rann tårar ner för den gamla kvinnans kinder och hon sa:
”Detta kommer inte jag att få se, men du, Emanuel Minos,kommer att få uppleva det.”
Utbredd ljumhet
Ljumma kristna. Kvinnan såga ljumhet och avfällighet från sann och levande kristendom bland kristna. Hon såg underhållning, konst och kultur där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Kyrkor, frikyrkor och bönehus skulle bli mer och mer tomma.
– Dessvärre ser vi att det är så på många platser idag, både i kyrkliga och frikyrkliga sammanhang, kommenterar Minos.
Fred och nedrustning. 1968 var mitt i det kalla kriget, och länderna rustade upp. Det var ingen som hade en tanke på den avspänning, fred och nedrustning man kan se idag.
Det tredje världskriget. Det ser ut som om uppryckandet sker strax innan tredje världskriget bryter ut, som hon upplevde det i synen. Den som har fått sina synder förlåtna och har Jesus Kristus som Frälsare och Herre är trygg,menar Minos.

Emanuel Minos reser både i Norge, Sverige och andra länder. Nyligen kom han hem efter en mötesserie i Stockholm.
– Det som engagerar mig mest är att vinna själar för Jesus, därnäst att kristenheten ska vara trogen Ordet. Den liberalisering vi ser idag är livsfarlig. Vi kan inte anpassa bibeln efter vår tid. Vår tid måste anpassas efter bibeln, avslutar Minos.

Detta är inte skrivet för att skrämma någon utan snarare för att förhoppningsvis väcka de kristna som blivit ljumma.
Egna gärningar kan inte frälsa – endast Jesus Kristus och Guds nåd. (Aneht’ s kommentar)

Read Full Post »

Older Posts »