Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Gästpredikan’ Category

Climbing up to God

What is God’s love? Many think of it as a big strong rope, a lifeline
that God dropped down from heaven, and now we have the privilege of
trying to climb it. In other words, God sent Jesus because of His love,
and now that He has done His part, the rest is up to us. God has thrown
us a rope and now we need to climb ever closer to Him.  There are many
Christian books that tell you how to climb faster, higher, and with
greater success.  Many study such books, underline them and then get on
with the task of holding on to the rope and clawing ourselves upward to
God.

That’s when the trouble starts…….

Läste det här på Peter Youngrens blogg och tyckte det var väldigt bra så jag lägger in länken här så kan du läsa fortsättningen där.
Klicka här!

Ha det gott!

 

Annonser

Read Full Post »

 

Bild av Anna

Lapptäcket

Stygn efter stygn

i hjärtat

läggs sår i träda

 

Det som var

plöjt, harvat, sått

vältrat, gödslat, skördat

 

Det som var skövlat

av tungt maskineri

 

Det som trasats sönder

och lagats många gånger

 

Allt finns med

ruta vid ruta

 

Liksom alla tider

av lycka

 

Glädje över nyfödda

 

Kärlek som svämmar över

 

Små andlösa stunder

av förvåning

 

Sammanfogat

 

varsamt

 

Med lätt hand

sys det in i

helheten

 

Fri vers (Fri form) och bild av Anna*

 

Tack Anna att du delar med dig!                                                        

Titta gärna in på Annas poesi-sida  på poeter.se där hon både skriver egen poesi och sånger, finns även några inspelade sånger hon sjunger själv och en dagbok . Helt klart ett besök. Finns en hel del guldkorn där.

Read Full Post »

MÖTE MED MÄSTAREN

Här följer ett gästinlägg av min kära vänner Assar och Gurli Bengtsson.

Luk. 24:16 talar om Emmausvandrarna och förblindade ögon.

Ofta går mina tankar till sjuka människor och till dem som önskar bli vidrörda och berörda. Ju svårare sjukdom desto större krav på en känd och ofta långväga helbrägdagörare har man.- Var hittar man mästaren?

I GT står det om Jefta att han var en tapper stridsman MEN han var son till en sköka – vi har alla våra MEN – som plågar oss mer eller mindre – mentalt eller fysiskt.

Även Naaman – en skicklig militär i GT hade sitt MEN – han var spetälsk. Man tycker att nutidens kristna borde ha lärt sig att det är inte vi som skall diktera villkoren för hur vårt helande skall gå till. Om nu Guds kraft till helande skall verka så kan vi väl vara lite generösa och låta Mästaren vara med redan från början.

Det är ett ord som kommit till mej – i flera år – när det gäller bön för sjuka 2 Kor. 12:9  "Ja i svagheten blir kraften störst"

Själv söker jag med Guds välbehag efter de svaga kärlen.

Där får Gud odelat hela äran. Det är många gånger äldre – helgade – gudfruktiga – bortglömda – isolerade – många gånger sjuka kvinnor o män vid vars sida Mästaren finns för att göra under. De är själva inte medvetna om att de är Gudsmän och Gudskvinnor. HÄR FINNS KRAFTEN.

Vill Ni veta var kraften INTE finns – slå upp Hab. 1:11

"Så far de iväg som vinden , ständigt framåt för att dra på sig skuld, TY DERAS EGEN KRAFT ÄR DERAS GUD.

<de lastar skuld på sig som alla de gör som har sin egen kraft som sin Gud.>

I bland får även vi läsare stanna till och tänka om så vi inte går vilse i traditionens värld – jag säger som Paulus i

2 Kor. 10:4 "De vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen .

Jag bryter ner tankebyggnader…"

Stötte på följande story – som är sann o verklig – hände för tre år sedan och tänkte – vi ser och ser dock inte – vi hör och hör dock inte – hur mycket har vi missat?

Vi som frågar oss heter Gurli o Assar i Falsterbo

Washington DC, en tunnelbanestation en kall januarimorgon 2007.
En man med violin spelar Bach i en timme.
Under den timmen passerar ca 2000 personer.

Efter 3 min spelande uppmärksammar en medelålders man musikanten och drar ned tempot i sina steg. Han stannar några sekunder och fortsätter sedan vidare.
Efter 4 min:
Violinisten får sin första dollar. En kvinna kastar myntet i hans hatt utan att stanna.
Efter ca 6 min:
En yngre man lutar sig mot staketet och lyssnar en stund, men tittar snart på klockan och går vidare.
Efter 10 min:
Ett barn i 3-årsåldern stannar, men modern drar honom vidare. (Flera barn stannade men blev utan undantag omgående ivägsläpade av sina föräldrar)
Efter 45 min:
Violinisten har spelat oavbrutet. Endast 6 personer har stannat för att lyssna en kort stund.
Ett 20-tal personer har lagt pengar i hans hatt, men de flesta utan att sakta in. Violinisten fick ihop 32 dollar sammanlagt.
Efter 1 h:
Musikanten slutar att spela och det blir tyst. Ingen lägger märke till att han slutar, ingen applåderar.


Sanningen:

Musikanten som spelade är Joshua Bell, en av världens främsta nu levande violinister och musiker. Han spelade några av Bachs mest krävande stycken på en violin värd 3,5 milj dollar.
Två dagar tidigare spelade Joshua Bell för utsålda hus i Boston, biljetterna kostade i genomsnitt 100 dollar.

Detta är en sann historia. Joshua Bells inkognitospelning på T-banestationen organiserades av Washington Post, detta som en del av ett sociologiskt experiment om perception, smak och människors prioriteringar
Man ställer frågan: "Lägger vi överhuvudtaget märke till skönheten i en vardaglig miljö vid en opassande tidpunkt? Stannar vi till för att uppskatta skönheten? Känner vi igen en talang i ett oväntat sammanhang? Hur många av oss går på fina konserter och betalar dyra pengar för något vi inte har vett att uppskatta?”

En slutsats i mängden:
Om vi inte väljer att stanna till när en av världens bästa musiker spelar några av världens bästa stycken på ett av världens finaste instrument…

HUR MYCKET ANNAT GÅR VI MISTE OM?

Read Full Post »

Kära syster Lena – Ruth.<även till andra för kännedom> Det Du skrev om att tänka stort var inte bra – det var MYCKET BRA.

"Ja säger Herren – Du är så dyrbar – värdefull – älskad o högt aktad  i mina ögon – Du är av Den Högste utvald att förkunna och föra vidare mitt rådsslut när Du går fram i en ödmjuk o förkrossad Ande och ingenting lägger till eller drar ifrån mitt Ord. Jag har prövat Dej och funnit att Du är äkta och förtroende värd." Woww – vilken nåd.

Gudsriket bor i dem som ödmjukt tar emot Jesu fullbordade verk på Golgata och håller fast vid detta. Det är dessa som har Jesus som Herre i sina liv. Det är BARA DESSA som är ETT <Joh.17> med honom och varandra.  Satan däremot har sina tjänare som styrs av mörkret.<Lögn och uppblandat ljus> han regerar genom människors kött och hans rike kallas för VÄRLDEN . Han kallas även för denna tidsålders Gud och världens furste och hur han kan förblinda det ser vi.

– Läste ett uttalande från biskoparna i Sverige ang. homovigslar <de skulle visa sig kärleksfulla genom att gå emot Gud själv och Hans Ord genom att välsigna vigslarna> – det är mycket allvarligt – "inte många av Er må uppträda såsom lärare – vet att Ni skall få en desto strängare dom"

Det kan bara inte fortsätta så här – då får Gud nödgas att be Sodom och Gomorra om ursäkt  – tror att på synd följer dom. Märker hur Satan har i sinnet att infiltrera församlingen med olika läror och sluga argument som skall få oss att tro att vi kan tjäna Gud utåt men samtidigt behålla vår egen drivkraft och våra egentliga och dolda motiv i vårt innersta.

1 Joh. beskrives de falska profeterna – är det inte vad som sker i dag med all omstrukturering – ekumenik – ledarskap – fösamlingsbyggen och tal om "naturliga gåvor" som faktiskt måste dö om Gud skall kunna använda oss. Upplever i mitt inre som om Guds Helige Ande  bedrövad står utanför kyrkdörrarna – men blir helt enkelt inte insläppt.Genant.

Tycker att det är inte många som vågar göra obekväma yttranden av rädsla för  etablissemanget – tala klarspråk – man får inte stöta sig med den och med den. Vi borde ha mer respekt för Guds helighet och Hans Ord.Tänker i bland på den s k "förlorade sonen" – han hade sådan respekt för Gud att han  inte vågade  uttala  Guds namn Jahve -han sa "jag har syndat mot himmelen."

Ordet "andlig krigföring" står inte i Gudsordet men tror att de flesta vet vad jag menar – de farligaste soldaterna är infiltratörerna som är med – men i fel ande , ärende och motiv – någon typ av hycklare kan man  beskriva det som . Hycklaren uppträder bakom en mask eller ett täckelse. Han ger ett sken utåt att han är gudfruktig men i hans hjärta finns helt andra motiv nämligen att med valkiga armbågar själv komma fram för att få ära och berömmelse av människor.

Man försöker att i så måtto efterlikna fariseérna – ges det en allmosa bör det komma till allas kännedom på ett snyggt och utstuderat sätt. Herren har visat oss att det är precis samma sak som sker i Sveriges s k kristenhet.

Det som ser ut att vara en plan för att vinna människor för Gud egentligen är ett köttsligt beteende att själv komma fram och bli ärade – inte av Gud men av människor – se Joh.5:44 – "Hur ska Ni kunna tro" säger Jesus. Har tänkt en del hur sårbara vi är när det gäller ära – inflytande – positioner – titlar – pengar – makt och hur viktigt det är att komma ihåg vad Paulus säger i 1 Kor. 6:12 – "ingenting får ta makten över mej."

Tänker på när folk talar om och beder när det gäller "väckelse" – vem väntar på vem?  Vntar vi på Gud <Han har inte flyttat på sig> eller väntar Gud på oss? Det är allvarliga saker som jag här berör och jag tar det till mej själv i första hand. Det är allvarligt att vara en kristen – dock – ännu allvarligare att inte vara det.

När förra seklet var ungt arbetade en Gudsman < vi var verkliga vänner>i en kristen rörelse i detta land – han blev över 90 år och var av skotsk adelssläkt – vi tyckte även att han var av den andliga adeln. Han blev kommenderad till ett möte av sina chefer. Det var Nathan Söderblom < ärke-biskop och professor i teologi i Uppsala – ledamot av Sv. akademin – nobels  fredspristare etc.> som samlade de kristna kyrkorna till ett ekumeniskt möte i Stockholm 1925 – vår vän adelsmannen  stegade frimodigt fram och frambar sitt budskap.

Han var lite bävande men fick luft under vingarna när en broder på första bänken  hjälpte honom med sina "Halleluja."  Talade om hur eld kan förenas med eld " – men inte eld med vatten" – sådant torpederar de tjusigaste sammandragningar.

Natan Söderblom hade räknat med att "öppna fönstret till den stora världen och släppa in frisk luft". Vår vän adels-mannen lät döpa sig enl. bibelns dop sig och gjorde sig och blev fortsättningsvis allmänt omöjlig för rörelsen när det gällde att följa Ordet. Till slut beslöts det att han skulle skickas på <straffkomendering inofficiell beteckning > till en nedläggningshotad kår på landets östra sida. Han bad enträget om att människor i staden skulle få syndanöd – Gud hörde bönerna och många blev frälsta och fick sina liv förvandlade.

Man kom från Stridsropet på inspektion och fann att väckelsens eld brann för fullt – de nyfrälsta berättade min vän, var ivriga att få vittna om sin frälsning. Sändebudet från Stridsropet sa till adelsmannen "Här är ju full väckelse och Ni har inget sagt till oss."

"Nej jag har inte gjort det för jag tyckte att Jesus kunde få hela äran" sa vår vän.Han åkte hem till föräldrahemmet i Eskilstuna sedan han fått "silkessnöret" <avsked> av högste chefen. Han berättade att han satte sig ned för att skriva en bok om hur han hade blivit behandlad men när hans mor kom in till honom och såg vad som var på färde sa hon vist och förståndigt "Det där tycker jag att Du kan kasta i papperskorgen."  Han lyssnade till sin mor och gjorde så. – Adelsmannen blev till stor välsignelse för hela vårt land i olika samfund – gudabenådad och gudabegåvad var han. Studerade framförallt det profetiska i Danielsboken och Uppenbarelseboken. Han hade ingen bitterhet och sa när han var över 90 år "jag älskar FA i dag mer än förr."

Tänk när vi kan ha förtroende för Gud så pass att när vi blivit förfördelade så har vi den förtröstan till Gud och Hans Ord att vi kan förlita oss på Rom. 12:19 – 21 "Ta inte rätten i egna händer osv." Går bara till mej själv – det behövs Guds nåd "att samla glödande kol" ibland lyckas man men inte alltid men tycker om att uppmuntra medmänniskor med denna väg. En del har frågat mej om den fungerar och hur jag kan veta det. <Brukar säga att jag sett flera flintskalliga> Det är så stort att få nåd att kunna "besegra det onda med det goda."

Tänker på Simson och Josef i GT. Simson bad i slutskedet Dom 16:28  Simson ropade till Herren "Herre Herre TÄNK PÅ MEJ" och styrk mej endast denna gång så att jag får ta hämnd för ett av mina båda ögon.

Så vitt jag känner till hade Josef inga planer på  hämnd varken på Potifar eller hans hustru. De tre orden "TÄNK PÅ MEJ" säger även Josef i fängelset och den botfärdige rövaren."

Stundom längtar jag till det himmelska hemmet – ska tacka Jesus för vad Han gjorde för mej och adelsmannen för det föredöme han varit för mej.

Har jag uttryckt mej kryptiskt eller Du vill veta mer så slå mej en signal.  Tel. 040 – 47 19 59 Mobil 0705 – 47 19 59

Shalom Gurli o Assar Bengtsson Falsterbo.

Read Full Post »

 Här är nu del 2 i Assar Bengtssons minipredikan!

2. Guds måttstock och världens måttstock sammanfaller INTE.

Vad jag vill ha sagt är att världens väg till upphöjelse går via självhävdelse.

Guds väg till upphöjelse går via ödmjukhet. Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd. <tänk på Guds son> I denna sena midnattstimma vi lever är det ett par skriftställen som kommer till mej om hur viktigt det är med väktare på muren. Det måste finnas gränser även när det gäller att anpassa sig till världen, jämväl religioner och villoläror..

Jak. 4:4 ”Den som vill vara vän till världen blir fiende till Gud”

1 Petr. 2:9 ”Ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk”.

”Älsken icke världen ej heller det som är i världen” – vi är gäster och främlingar här på jorden som kanske borde betänka att livet inte går i repris – gårdagen kommer inte igen – det är NUET som gäller – i dag är den välbehagliga tiden – frälsningens dag.

För något tiotal år sedan beställde jag ”biljetter till himlatåget” En gudabenådad evangelist som hette Valter Ericsson sjöng en sång på 40 -50-talet – ”Jag har biljett till himmelen” – ”mitt pass är klart och stämplat med Hans röda blod ” Dessa biljetter – några tusen st. är i stort sett utdelade – det blir fler.

Många har kommit till tro – folk som aldrig går i någon kyrka kan om de har tillgång till internet – (kan lånas gratis ½ tim. på varje bibliotek). – anonymt gå in och bli både frälsta o andedöpta. Två av ”nätsystrarnas” namn nämns i början – detta är ett sätt att göra Jesus känd så att många blir räddade – när man sedan frågar vilken församling skall de skall gå in i brukar vi svara ”i en varm biblisk församling”.

Människor som behöver förbön – kan maila till ”systrarna” i ingressen Mirre Blomquist  marit.kratz@hotmail.com  Aneht Florin   aneht.florin@comhem.se  och även ringa till oss – se längst ned.

För Gud finns inga avstånd. Har vi inte varit tillräckligt uttömmande i vår information eller har Du något att tillägga så dra Dej inte för att ringa och fråga – man kan ha missat något som Ni skulle vilja veta. Vi sänder i kraft av ork ut liknande minipredikningar och drivkraften är kärleken till Jesus. Att få vara med och göra Jesus känd i en tid av andlig torka ävensom likgiltighet för de andliga tingen. Ps. 110:3 ”Villigt kommer Ditt folk”.

Trösterika ord: ”Ty Herrens ögon sveper över hela jorden, för att Han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom”.

”Ett ögonblick varar Hans vrede men hela livet Hans nåd”.

”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad”.

”När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta – då gladde Din tröst min själ.

Rom. 1:17 , 3:20 – 26 , 4:18 – 21 , 5:1 – 17 , Rom. 8 ”Hela” , 10:1 – 3, 12:9 – 21 , 14:: 17 –19

Hebr. 1:1 – 3 , 4:12 – 13 , 6:10 , 10:35 , 11:1 , 12: 2 3, 1 Petr. 1: 3 – 12 , 3: 13 – 17 , 4:12 –18

1 Joh. 2: 12 – 17 , 3: 18 – 24 , 4: 4 – 6, Jes. 12:3 , 49:16 , 53 :4 – 5 , 54:10, 57:15 – 16 , 58:11

Jer. 9: 23 – 24 , 17: 7 – 8, Sefanja 3:17, Daniel 12:3.

SHALOM Gurli o Assar Bengtsson

Tel.nr: 040-471959, 0705471959

kl.10 – 22 alla dagar.

Read Full Post »

Här får du nu läsa en mini-predikan av en kär vän, Assar Bengtsson. Detta är del 1 och del 2 kommer i morgon.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Skriver till 5-barnsmamman Mirre i Nässjö och till 2-barnsmamman Nettan i Partille. Båda är levande vittnesbörd om vad Gud kan göra – sa några ord per telefon vad jag kände och de bad att jag skulle skriva ned mina tankar och sända till dem.

1. FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER.

De som vill bli ärade av människor kan inte tro därför att de söker äran ifrån människor och inte från Gud. Joh.5:44 är en intressant vers som handlar om den dåtida religiösa eliten ”Hur skall Ni kunna tro Ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den ende sanne Guden?” Det var Jesus som sa de orden.

Normen <det normala> för skratt och att uttrycka glädje inför andra är snarare ett barns än en religiös person. Har Ni tänkt på att glädje är en av Andens frukter? Jesus var illustrativ och ställde ett barn framför sina lärjungar och sade att om Ni inte blir som barn kan Ni inte komma in i himmelen. Det naturliga och spontana hos barn är, lätt till både skratt och gråt.

Ibland tänker jag på oss kristna som kånkar omkring som överlastade packåsnor trots att Jesus sagt ”Kom till mig alla Ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka Er vila. Ta på Er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, SÅ SKALL Ni finna vila för Er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt”.

Legenden säger att Jesus som var snickare till yrket – var skicklig när det gällde att tillverka ok. Fil.4:6 ”Gör Er inga bekymmer” – behöver bara gå till mig själv – när ett bekymmer är avklarat hittar vi strax nästa – vi är små fabrikörer och man tänker på Gnosjöandan och alla duktiga fabrikörer som tillverkar bra saker. Vi måste ha förtroende och känna förtröstan för vår himmelske Far – Skaparen – Jesus lämnade oss inte faderlösa.

I början av förra seklet tillverkades i USA någon miljon T-fordar – en av dem hade fått motorstopp och blivit stående vid vägkanten. En mötande trafikant stannade och kom snabbt till undsättning och avhjälpte felet. Den förundrade strandsatte bilisten frågade sin hjälpare ”Hur kunde Du veta var felet satt?” Han svarade ”Jag heter Ford och det är jag som är konstruktören”.

– Vi som Guds barn borde påminna varandra om att det finns hjälp att få – ävensom att förmedla tröst och uppmuntran – det finns så många sårade – sargade gul- och blåslagna människor som behöver den läkande salvan. Jesus – som är vårt fullkomliga föredöme – han brydde sig även om den lilla människan med de minsta förutsättningarna. Jesus brydde sig om de förkastade.

På Jesu tid fanns det en rar broder som för mej är något av ett föredöme – full av tro och Helig Ande – han hette Josef – var levit från Cypern – men bar mest smeknamnet Barnabas – kanske de inte hörs och syns så mycket men – de behövs och har en viktig funktion. Barnabas betyder eg. tröstens son – vi behöver fler Barnabassar.

Ibland tänker jag mig Tro som ”ro” bakom ett T <kors> – Jesus hänger där på korset med utsträckta armar – pekande på både himmel och förtappelse – ordet vägvisare kommer till mig. Den botfärdige rövaren bad om en tanke och fick ett helt paradis. Vi bör påminna varandra om hur viktigt det är att tänka positivt – att inte ta ut några nederlag eller katastrofer i förskott.

Författaren till Hebr.brevet skriver så trosstärkande i 7:22 ”i så måtto är också det förbund bättre som har Jesus som löftesman” i 8:6 ”Men nu har denne fått ett så mycket förnämligare ämbete, som Han är medlare för ett bättre förbund, vars ordning vilar på bättre löften” i 10:23 ”Ty den som givit oss löftet Han är trofast” Man kan tydligen bestämma sig för om man vill tro eller inte – tänker på när Jesus kom till sin fädernestad Matt 13:58 ”Och Han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte VILLE tro”.

Vill så gärna uppmuntra dem som menar sig ha för liten tro – har varit föremål för förbön så många gånger – burit på sitt lidande i så många år – känt tvivel och resignation. Min avsikt är att ingjuta tro i Era hjärtan – inte i första hand i Era huvuden. Jak.5:11 ”Ni har hört om Jobs UTHÅLLIGHET och Ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är RIK på MEDLIDANDE och BARMHÄRTIGHET.” Det står så fint om Abraham Rom.4:20 ”Han tvivlade inte på Guds löfte i otro utan blev fastmer starkare i sin tro; ty han ärade Gud.”

forts. följer…

Read Full Post »

Här fortsätter nu Assars predikan…….

Själv brukar jag snoka i olika översättningar av Gudsordet – svenska och utländska och jag ”smakar” även av grundtexten, men här är det viktigt att inte vara överandlig och ambitiös, utan vara nykter. Ett par verser jag tycker mycket om av biskop Bo Giertz lyder sålunda från Kol. 3:23-24.( Tycker det är så viktigt att jag skriver ut texten.)

”Vad ni gör, så gör det av hjärtat, som en tjänst åt Herren och inte åt människor. Ni vet att ni skall få ert arv som lön av Herren. Ni står ju i tjänst hos Kristus”.

Det vi gör för Kristus måste präglas av disciplin, ordning och reda – allt vad flummighet heter vare fjärran.

När det gäller Gudsordet är det nog så, att det finns de som vill lägga till och andra som vill ta bort. Bäst är att vi rättar oss efter ordet och ger vår himmelske Far det erkännandet: ” Ditt ord är komplett”.

Det är viktigt att dra rätt slutsatser. En man med alkoholproblem klagade över sina galoscher, och sa att han inte tålde dem. Varje måndag morgon när han vaknade och hade galoscherna på sig hade han huvudvärk. Har hört liknande argument, när det gäller katolska kyrkan, att det måste vara rätt, för människor där bli andedöpta. Jag tror det händer, men Guds Ande faller inte över kyrkor, men väl över längtande brudesjälar.

Det finns en falsk frid som har åstadkommits genom kompromissande med sanningen, men sanningen är viktigare än enheten. När det gäller falsk och äkta, har jag i många år bett om gåvan att kunna skilja mellan andar. Jag tror den är viktig i den sena tid vi lever i. Det finns många öronkittlande predikanter som säger vad folk vill höra, men vi skall förkunna allt Guds rådslut. Apg. 20:27-30.

Fick till mig profetiskt för en tid sedan följande: Läs gärna 1 Kor. 1:26-29. Amos 8:11, Sak. 4:6. Här följer en kort resumé:
Inte genom någon människas styrka och kraft skall det ske, utan genom min Ande. Ja, säger Herren ”Det kommer en ny, stor och mäktig andeutgjutelse över detta land – från by till by, från stad till stad – men den kommer inte på det sätt som de traditionella och etablerade kyrkorna har förväntat sig.

Jag, Herren har inte förändats. Mal. 3:6 – jag är och förblir evigt densamme, och mina löften gäller fortfarande. 3 Kor 1:20. Jag bor inte i hus som är gjorda av händer, Apg. 17:24. Jag ger inte min ära till någon människa. Den kommande andeutgjutelsen kommer i vissa avseenden ha likheter med Jesus Guds Sons kommande till världen. Så skall det vara med denna mäktiga Andens vind.

Liksom min Son Jesus Kristus föddes i ringhet och enkelhet så skall det vara i den andliga vår, jag vill sända bland mitt folk. Precis som stallet och Betlehem skall det börja på bara oansenliga platser för att sedan sprida sig över landet. Detta nya Gudsfolk får motstånd från de etablerade kyrkorna men dock inte alla.

Lekmanna-predikanter – andefyllda pastorer kommer att tjäna sida vid sida. Det finns inga titlar bara ”Kristi medarbetare”. Inga annonser behövs – under och kraftgärningar och de andliga nådegåvorna är i bruk och det samlar massor av människor.Guds Helige Ande är så starkt utgjuten att folk sitter hemma i sina lägenheter och hus och får syndanöd.

Påfallande är hur Herren brukar nyfrälsta, nyandedöpta, oskolade unga människor – sida vid sida med de äldre människorna. De nyfrälsta får omedelbart vetskap och kunskap om både Andens dop och troendedopet så i de flesta fall är allt klart inom den närmaste timmen.

Man tjänar Gud i påfallande stor glädje, villighet och hängivenhet och prisar Gud för Hans stora nåd och frälsning – även där omständigheterna går emot dem. Det är mycket enkla bröder och systrar som Herren kommer att använda och de betonar i sina vittnesbörd sitt totala och fullständiga beroende av den Helige Ande”.

Deras vittnesbörd var, som när Paulus tar till orda i 1 Kor.2:1-5. ”Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisades med ande och kraft ”. Här var man Ordets förkunnare – inte förtunnare. Upplysningsvis kan nämnas att jag bara tagit med en liten del av vad Herren uppenbarat för mig, men ni får väl ”pröva” som det står i 1 Tess. 5:20-21.

Har du böneämnen – saker som tynger dig – fysiskt eller psykiskt, sjukdom – oro – vånda – bönesvar som dröjer tex för nära och kära – blir du ansatt när det gäller tålamodet. Herren vet allt. Vi tar med det i våra förböner och lyfter upp det inför honom som sitter på tronen.
”Vi kan kasta in hoppets ankare innanför templets förlåt. Låta det hålla fast vid Guds löften även när det stormar hårt i våra liv. Det inget annat förmår, det gör hoppet för oss, så att vi kan härda ut tillräckligt länge för att under skall ske och räddning skall komma”.
Fri översättning från Hebr. 6:18-19

Frid, fred, fröjd, framtidstro från Falsterbos frimodige förebedjare
Assar Bengtsson

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Visst var det en väldigt bra predikan. Nu glömde jag fråga om han ville att jag skulle sätta ut mailadress till honom (lite sent att ringa nu) men du kan maila mig om du har böneämnen så ber både vi här i vår bönegrupp och så vidarebefodrar jag böneämnet till vår käre broder och hans rara fru, nere i Falsterbo, och så ber de också för dig.
aneht.florin@comhem.se
Nedan följer också de Bibelord som togs upp i predikan. De är från Svenska Folkbibeln -98 och kan också hittas på nätet här.

*********************************

Kol 3:23

Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.
24

Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar.

Apg 20:27

Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan.
28

Ge
akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er
som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har
köpt med sitt eget blod.
29

Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden.
30

Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.

1 Kor 1:26

Bröder,
se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det
yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt.
27

Nej,
det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa
stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för
att låta det starka stå där med skam,
28

och
det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var
till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till,
29

för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Amos 8:11

Se,
dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i
landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan
efter att höra HERRENS ord.

Sak 4:6


sade han till mig: "Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom
styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

Mal 3:6

Jag, HERREN, har inte förändrat mig, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats.

2 Kor 1:20

Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Apg 17:24

Gud
är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre
över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand.

1 Kor 2:1

När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er.
2

Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.
3

Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er.
4

Och
mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom
mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft.
5

Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

1 Tess 5:20

Förakta inte profetior,21

men pröva allt, behåll det goda,

Hebr 6:18


skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan
ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att
hålla fast vid det hopp vi äger.
19

I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten,
(mitt tillägg >) Hebr 6:20

dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »